Thuis

Wij verzorgen voor u schetsateliers. Deze kunnen variëren van een atelier over een tuin tot complete landschappen en regio’s. De methode is zowel toepasbaar voor burgerinitiatieven waarin we samen met bewoners aan de slag gaan als gezelschappen met louter professionals. Wij leggen u graag kort op de site uit hoe het atelier werkt.